Rennebod.dk

Profil

 

Jeg vil beskrive af mig selv værende professionel, engageret og arbejdsom, der tager ansvar for udviklingen og fremdriften i de involverede projekter. Jeg har en proaktiv tilgang til at arbejde i team og søger at finde løsninger på forudsete problemstillinger inden de for betydning for teamets fremdrift.

I pressede situationer formår jeg at bevare et køligt overblik, samt at involvere hele teamet i opgaverne for at nå målet, og dertil at benytte teamets erfaringer til at opbygge og retningsbestemme vejen mod målet.

Gennem uddannelser har jeg opbygget en gennemslagskraft for egne erfaringer og viden. Jeg besidder en teoretisk og analytisk forståelse for ledelses- og informatikprincipper og evner at omdanne disse til praktiske redskaber, der kan anvendes i byggeriets processer. Som person er jeg resultatorienteret og arbejder meget systematisk for at opnå ønskede resultater. For mig er præcision vigtig og det at være velforberedt til møder. Et positivt socialt arbejdsmiljø ser jeg som værende vigtigt for individuelle- og teamudvikling.

 

Joberfaring

 

2016 - nu: Byggeleder, Anker Hansen & co., 3600 Frederikssund

 

2014 - 2016: Deltidsansat, rådgiver/sælger, Silvan, 2770 Kastrup

I arbejdet har jeg fungeret som sælger/rådgiver over få privat kunder og deres "gør det selv" projekter. Arbejdet har udviklet mine færdigheder inden få kommunikation med privat personer med begrænset eller ingen byggefaglig kompetencer. Dette har også givet mig en professionel indgangsvinkel til at kommunikere med alle mennesker. Derudover har arbejdet forbedret mine kompetencer i at bevare overblikket i situationer, hvor der er mange bolde i luften på samme tid.

 

Arbejdsopgaver: Tilbudsgivning, salg, rådgivning, kundekontakt, problemløsning, bevarelse af overblik.

 

2013: Studiejob, Projekterende, Daugaard Pedersen A/S, 6000 Kolding

I forlængelse af praktikopholdet hos Daugaard Pedersen A/S fik jeg studiejob i sommerferien. I denne periode indgik jeg på lige fod med virksomhedens projekteringsteam. Min funktion var at 3D projektere tegnings materiale til de enkelte faser og løse konstruktions knudepunkter i forbindelse med projekteringen. Arbejdet inkluderede møder personligt og telefoniske med bygherre, samarbejdspartner og underentreprenør, få i fællesskab at udvikle den optimale løsning til projektet.

 

Arbejdsopgaver: Udarbejdelse af plan-, snit- og facader, udarbejdelse detailtegninger, deltage i bygherremøder, deltage i projektgranskning, deltage i byggemøder, 3D projektering, kvalitetssikring af tegninger, samt udført arbejde på byggepladsen.

 

2010 - 2014: Deltidsansat, rådgiver/sælger, Silvan, 5000 Odense

I arbejdet har jeg fungeret som sælger/rådgiver over få privat kunder og deres "gør det selv" projekter. Arbejdet har udviklet mine færdigheder inden få kommunikation med privat personer med begrænset eller ingen byggefaglig kompetencer. Dette har også givet mig en professionel indgangsvinkel til at kommunikere med alle mennesker. Derudover har arbejdet forbedret mine kompetencer i at bevare overblikket i situationer, hvor der er mange bolde i luften på samme tid.

 

Arbejdsopgaver: Tilbudsgivning, salg, rådgivning, kundekontakt, problemløsning, bevarelse af overblik.

 

2010: Lagermedarbejder, Interacoustics, 5610 Assens

Interacoustics A/S er en virksomhed, der udvikler apparater til hørelæger i hele verden, disse til brug ved kontrol af hørelsen. Min opgave hos virksomheden var at pakke og samle tilbehør til det enkelte apparat. Ved pakningen var fokusset at sikre at de ikke blev beskadiget ved transporten til den enlige destination. Arbejdet inkluderede samling af pakker på paller til den enkelte forsendelse.

 

Arbejdsopgaver: Pakkeri, forsendelse.

 

2009 : Tømrersvend, Vestfyns Tømrerforretning, 5610 Assens

Efter færdiggørelse af tømreruddannelsen, blev jeg fastansat hos Vestfyns tømrerforretning A/S, hvor jeg sammen med en kollega fik til opgave at udskifte en bindingsværks gavl på en fredet bygning i Assens. Konstruktion blev udført efter det gamle håndværk med taber og nagler. Herudover bestod opgaven i at restaurere yderligere bindingsværk på bygningen. Derudover havde jeg opgaver inden få de underlæggende kategorier.

 

Arbejdsopgaver: Spjældarbejde, restaurering af bindingsværk, renoveringsopgaver, nybyggeri, halbyggeri.

 

Uddannelse

 

2014 - 2016: Cand.scient.techn. Ledelse og Informatik i Byggeriet, Aalborg Universitet, 2450 København SV

Cand.scient.techn. uddannelsen har givet mig nogle teoretiske ledelseskompetencer. Cand.scient.techn. uddannelsen har givet mig kompetencer i at udvikle, anvende og formidle teknisk baserede videns- og arbejdsprocesser i byggeprojekter, byggevirksomheder og -organisationer. Uddannelsen har givet mig kompetencer til at løse ledelsesopgaver med fokus på informations- og kommunikationsteknologiens rolle og værdi i organisationer og virksomheder. Uddannelsen har gjort mig i stand til at navigere i den komplekse mængde af data og information, der produceres i byggeriet, og givet mig kompetencer til at implementere digitale løsninger med effekt på arbejdsprocesserne i byggeforløbet.

 

2013: Praktikant, Daugaard Pedersen A/S, 6000 Kolding

I forbindelse med uddannelsen til bygningskonstruktør, fik jeg praktikophold hos totalentreprenøren Daugaard Pedersen A/S. Her indgik jeg i et projekteringsteam, hvor opgaven var at 3D projektere materiale til de udførende parter. Ved projekteringen var min opgave at løse de problemstillinger, der måtte opstå i løbet af processen få at sikre den optimale byggeperiode. Til løsningen af problemstillingerne indgik diverse møder som projekteringsmøder, bygherremøder og byggepladsmøder. Dette har givet mig et professionelt syn på grænsefladerne mellem ansvarstagende igennem hele byggeprojektet.

 

Arbejdsopgaver: Udarbejdelse af plan-, snit- og facader, udarbejdelse detailtegninger, deltage i bygherremøder, deltage i projektgranskning, deltage i byggemøder, deltage i projekteringsmøder, 3D projektering, kvalitetssikring af tegninger, samt udført arbejde på byggepladsen.

 

2010 - 2013: Prof.bach. Bygningskonstruktør, Erhvervsakademiet Lillebælt, 5000 Odense C.

Bygningskonstruktøruddannelsen har givet mig en tekniske og administrative forståelse af byggeprocessen.

Uddannelsen har givet mig kompetencer til at koordinerer arkitektens og ingeniørens arbejde og sørger for helheden i byggeprojektet, og analyserer bygningsdeles funktionskrav samt udfører den tekniske projektering med valg af materialer og konstruktioner.

Uddannelsen har derudover givet mig kompetencer i at koordinerer arbejdet på byggepladsen, planlægge materiale- og tidsforbrug og afklarer de juridiske og økonomiske aspekter ved byggeriet.

 

2009: Aftjent værnepligt, Jydske Dragonregiment, Holstebro Kaserne, 7500 Holstebro

 

2006 - 2009: Tømrerlærling, Vestfyns Tømrerforretning, 5610 Assens

Gennem min uddannelse som tømrer har jeg skabt et kendskab til arbejdet på byggepladsen og til hvordan de forskellige aktører på byggepladsen agere i forbindelse med opførelsen af forskellige byggerier. Jeg har gennem uddannelsen opnået en god forståelse af den udførende del af byggeprocessen.

 

 

 

Sprogkundskaber

 

 • Dansk (modersprog)
 • Taler og skriver engelsk

 

Kurser og efteruddannelse

 

 • Organisation, information og arbejde
 • Byggeriets IKT
 • Byggeteknologi og byggepraksis
 • Struktureret analyse
 • Byggeriets forandringsprogrammer
 • Kommunikation og koordinering
 • Ledelse og facilitering af det digitaliserede byggeri
 • Institutionel innovation og entreprenørskab
 • Økonomi, strategi og forretning
 • Anlægsteknik
 • Kørekort kategori B (har ikke bil)
 • Truck certifikatkursus B
 • Epoxy kursus
 • Rulle- og bukkestillads
 • §9 sikkerhedskursus 2008
 • Udvidet førstehjælp fra forsvaret

 

IT-kompetencer

 

 • Databaseprogrammer
  • Ludoc 2012
 • Bdoc 2012
  • Autodesk Revit
  • Autodesk Navisworks Manage 2013
  • Office pakken
   • Project
 • Excel
 • OneNote
  • Word
  • PowerPoint
   • Visio
  • Publisher
  • Vico Control 2009
  • Sigma enterprise
  • Rockwool Energy Design
  • Be10
  • Byggeweb
  • Ibinder
  • AS400

   

  Fritidsinteresser

   

  • Landevejscykling
  • Spinning
  • Styrketræning

  Michael Rennebod

   

  Byggeleder hos Anker Hansen & co.

   

  Født: 10. juli 1988 i Assens på Fyn

   

  Uddannet:

  Stud.scient.techn., Bygningskonstruktør,Tømrer

   

  E-mail: michael@rennebod.dk

  Mobil: 21 74 61 01